News

Astronomija v OŠ

Astronomija v OŠ

Kartice Naše Osončje, pokrivajo znanja poglavja astronomije, ki ga učenci srečajo v 8. razredu OŠ pri urah fizike, in pri izbirnem predmetu astronomija. Kartice lahko uporabite za uvodno motivacijo, za utrjevanje znanja ali...

Astronomija v OŠ

Kartice Naše Osončje, pokrivajo znanja poglavja astronomije, ki ga učenci srečajo v 8. razredu OŠ pri urah fizike, in pri izbirnem predmetu astronomija. Kartice lahko uporabite za uvodno motivacijo, za utrjevanje znanja ali...

Igra za podaljšano bivanje

Igra za podaljšano bivanje

Kartice Naše Osončje so odlična igra za podaljšano bivanje, saj gre za zabavno in poučno igro. Preko različnih iger je prilagojena za vse starosti od 1. razreda OŠ naprej in...

Igra za podaljšano bivanje

Kartice Naše Osončje so odlična igra za podaljšano bivanje, saj gre za zabavno in poučno igro. Preko različnih iger je prilagojena za vse starosti od 1. razreda OŠ naprej in...

Spoznavanje števil preko igre

Spoznavanje števil preko igre

S karticami Naše Osončje bodo učenci spoznavali negativna števila, decimalna števila in potenčni zapis preko zanimive igre vojna.

Spoznavanje števil preko igre

S karticami Naše Osončje bodo učenci spoznavali negativna števila, decimalna števila in potenčni zapis preko zanimive igre vojna.