Spoznavanje števil preko igre

Spoznavanje števil preko igre

Ko se otroci prvič naučijo šteti do deset, skačejo od navdušenja. Naučili so se nekaj novega, nekaj koristnega, nekaj, na kar so ponosni. S karticami Naše Osončje otroke vpeljemo v svet igre, kjer spoznavajo zanimivosti o vesolju in se pri tem srečajo z različnimi novimi števili. Naenkrat se med števke prikrade decimalna vejica, na primer ko merimo oddaljenost nebesnih teles od Sonca. Pri temperaturi se hitro prikrade minus, pri masi teles pa nastopajo potence. Kako vemo, kaj je večje in kaj je manjše?

Ko se otroku prikrade to vprašanje v misli, so kartice že dosegle svoj namen. Vzpodbudile so radovednost! Ena izmed kartic je namenjena razlagi števil, kjer preko primerov, kaj je večje in kaj manjše, na enostaven in preprost način otrokom razloži, da je - 180 manjše kot - 65, da je 1,08 manjše kot 1,30 in kako beremo števila s potencami.

Razlaga v navodilih morda ne bo dovolj, ampak zato smo tu učitelji, starši, ki otroku lahko s svojim znanjem pomagamo. Naloga kartic je zgolj vzpodbuditi radovednost in otroke motivirati k učenju in postavljanju vprašanj.

Nazaj na spletni dnevnik