Astronomija v OŠ

Astronomija v OŠ

Kartice Naše Osončje obravnavanja znanja iz astronomije, s katero se učenci spoznajo v 8. razredu OŠ pri urah fizike, ali pa pri izbirnem predmetu astronomija. S karticami Naše Osončje spoznajo nebesna telesa, kot so zvezdaplanetpritlikavi planetnaravni satelitasteroidkometmeteormeteorit in črna luknja. Z igro spoznajo in primerjajo lastnosti posameznih planetov. Tako se naučijo, kako si planeti sledijo po oddaljenosti od Sonca. Kateri planet je največji? Kateri planet je najmanjši? Na katerem planetu je najbolj vroče? Kateri planet ima največ lun? In še mnogo, mnogo več...

Kartice Naše Osončje v razredu lahko uporabite za uvodno motivacijo pri urah astronomije, kjer z igro pri učencih vzpodbudite številna nova vprašanja. Lahko jih uporabite za utrjevanje znanja med ustnim spraševanjem. Odlična so tudi za ure nadomeščanj, ki vas presenetijo v zadnjem trenutku in nanje niste pripravljeni. Takrat uporabite kartice naše Osončje in učencem pripravite sproščeno, zanimivo in hkrati poučno uro nadomeščanja. Učitelji fizike pa lahko kartice uporabite tudi med utrjevanjem znanja. Učencem zadajte nalogo, naj čim hitreje po vrsti postavijo kartice planetov, kot si sledijo glede na oddaljenost od Sonca. Znanje učencev lahko hitro preverite s kvizi, pri katerih morajo učenci dvigovati kartice kot prave odgovore na vprašanja, kot so: "Kateri planet je največji? Kateri planet ima najvišjo goro? Kateri planet je najbolj oddaljen od Sonca?..."

Kartice Naše Osončje so odličen didaktični pripomoček za vsako šolo, saj lahko z njimi popestrimo šolske ure in odmore vaših učencev. Naj se igra in učenje prepletata!  

Nazaj na spletni dnevnik